Markkinoijat ovat kirineet myyjiä palkoissa

Kannustimia saavien markkinoijien määrä on kasvanut. Markkinoijia palkitaan silti edelleen selkeästi harvemmin henkilökohtaiseen suoritukseensa perustuen kuin myyjiä. MMA suosittaa yrityksiä asettamaan myyjille ja markkinoijille yhteisiä mittareita ja tulostavoitteita.

Markkinoijien ja myyjien välinen ero palkoissa on kaventunut, selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreesta palkkatutkimuksesta.

Kaventumista selittää osaltaan se, että kannustimet markkinoijilla ovat lisääntyneet. Markkinoinnin ammattilaisten osuus, joka saa kiinteän palkan lisäksi bonuksia, on kasvanut vuodessa 30 prosentista 39 prosenttiin. Perinteisesti myyjiä on palkittu kannustimilla ja markkinoijia ei.

– Pidän erinomaisen hyvänä kehityksenä sitä, että markkinoinnin alalla kannustinpalkkiot ovat yleistyneet. Nostimme aihetta viime keväänä voimakkaasti esille ja toimme työkaluja kannustimien toteuttamiseksi alan tekijöille, MMA:n hallituksen puheenjohtaja Marko Hovinmäki kommentoi.

Markkinoijia palkitaan silti edelleen selkeästi harvemmin henkilökohtaiseen suoritukseensa perustuen kuin myyjiä. Työtä markkinoinnin kannustimien eteen on siis yhä tehtävä.

MMA rohkaisee yrityksiä asettamaan myynnille ja markkinoille yhteisiä tavoitteita ja tulosmittareita. Tällöin markkinoinnin työpanokseen on pakko kiinnittää yrityksissä enemmän huomiota. Yhteiset tulostavoitteet ja mittarit voivat myös saada aikaan parempaa myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä ja estää siiloutumista.

Työmarkkinassa on kysyntää heille, joilla on sekä markkinointitaitoja että myynnillistä osaamista.

Palkka nousi eniten sellaisilla henkilöillä, jotka tekevät työkseen sekä myyntiä että markkinointia. Tällaisten osaajien palkka nousi viime vuonna 14 prosenttia.

– Moniosaajat näyttävät menestyneen palkkakehityksessä hyvin. Tämä voi johtua siitä, että työmarkkinassa on kysyntää heille, joilla on sekä markkinointitaitoja että myynnillistä osaamista. Pienissä yrityksissä tällaiset henkilöt ovat myös usein johtavissa asemissa, MMA:n kehityspäällikkö Samuli Myllyharju analysoi.

Markkinoinnin tehtävissä mediaanipalkat nousivat vuodessa neljä prosenttia ja myynnin tehtävissä kaksi prosenttia. Myllyharjukertoo, että myynnin palkkojen kehitys suhteessa markkinointiin laahasi viime vuonna historiallisen alhaisella tasolla.

– Myynnin palkkakehitystä heikensivät pienemmät palkan kannustinosat, joista bonuspalkkioiden mediaanisummat eivät vuodessa nousseet yhtään ja provisioiden mediaani jopa laski hieman. Yritysten haasteet näkyivät vahvasti myyjien kukkaroissa, Myllyharju kertoo.  

Käy lataamassa itsellesi palkkatutkimuksen raportti Oma MMA:sta tai lomakkeeltamme »

Palkkakuilu miesten ja naisten välillä näyttää pienentyneen hiukan, sillä vuonna 2023 miessukupuoli nosti alan osaajien ansioita noin 800 eurolla kuukaudessa. Vuotta aikaisemmin miessukupuolen vaikutus palkkaan oli noin tuhat euroa kuukaudessa.

Vaikka edistystä on tapahtunut, on Hovinmäki tyytymätön tutkimuksen tuloksiin.

– Isona huolena on se, että palkkatasa-arvo miesten ja naisten välillä ei edelleenkään toteudu. Nyt sitä on pikkuisesti kurottu kiinni, mutta vauhti on liian hidas, hän arvioi.

Naisten palkat nousivat viime vuonna prosentuaalisesti miesten palkkoja enemmän, mutta miesten mediaanipalkka on naisia parempi kaikissa tehtävissä. Markkinointipainotteisissa tehtävissä miesten kuukausipalkka on noin 700 euroa naisia korkeampi, ja myyntipainotteisissa tehtävissä ero on noin tuhat euroa. Myyntiä ja markkinointia tasapuolisesti tekevillä ero miesten hyväksi on 1 100 euroa kuukaudessa.

Palkkatutkimuksesta selviää, että miesvastaajat ovat palkkoihinsa tyytyväisempiä kuin naiset. He myös työskentelevät naisia useammin myynnissä kuin markkinoinnissa.

Samuli Myllyharju kertoo, että mediaanipalkat ovat mainostoimistoissa vuodesta toiseen alemmat kuin markkinoijilla muuten. Viime vuonna markkinointipalveluja tuottavassa toimistossa palkkamediaani oli 3 805 euroa kuukaudessa, kun asiakasorganisaatiossa työskentelevä markkinoinnin osaaja tienasi 4 131 euroa.

3 805 €

Mainostoimistossa työskentelevän mediaanipalkka

Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki uskoo, että palkkaeroa selittää useakin eri asia. Yksi oleellinen selittävä tekijä on se, että mainostoimistoissa toimitaan kustannuspaineen alla. Hän toteaa, että markkinointitoimistojen palkkoja voitaisiin saada ylöspäin sillä, että ne pystyisivät laskuttamaan asiakkailtaan työstään enemmän.

– Tähän ei ole olemassa taikakonstia. Toimiston pitäisi pystyä perustelemaan ja näyttämään hyöty paremmin asiakkailleen, jotta se pystyisi tekemään suurempaa tulosta ja maksamaan paremmin työntekijöilleen.

Lemminki huomauttaa, että markkinoinnin parissa työskentelevien ihmisten välillä esiintyy suuria palkkaeroja. Palkat vaihtelevat eri roolien mutta myös toimistojen välillä.

Palkkatutkimuksesta selviää, että mainostoimistoissa työskentelevistä markkinoijista vain noin kymmenen prosenttia on erilaisten bonusratkaisujen ja kannustimien piirissä. Asiakasorganisaatiossa työskentelevistä markkinoijista kannustimien piiriin kuuluu 25 prosenttia.

– Mainostoimistoissa työskentelevistä varsin harvalla on kannustinratkaisu. Lisäksi mainostoimiston väki ei kuulu työehtosopimusten piiriin, jolloin heiltä puuttuu työehtosopimukseen perustuva yleiskorotus. He joutuvat siis itse neuvottelemaan korotukset peruspalkkaan. Tällöin palkankorotukset ovat omasta neuvottelemisesta ja muistamisesta kiinni, MMA:n Myllyharju huomauttaa.

MMA:n jäsenet ovat kyselyyn vastanneiden joukossa tyytyväisimpiä palkkaansa. Tämä kielii siitä, että pitkään tekemämme työ palkkatason edistämiseksi tuottaa tulosta.

Marko Hovinmäki
MMA:n puheenjohtaja

Yleisin syy palkankorotukselle oli viime vuonna yleiskorotus. Se selitti palkankorotusta 66 prosentilla kyselyyn vastanneista. Yleiskorotuksen määrä oli viime vuonna 3,5 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista kuitenkin reilusti yli puolet (64 prosenttia) kannatti palkoista sopimista henkilökohtaisella tasolla.

– Henkilökohtainen sopiminen korostuu erityisesti myyntitehtävissä työskentelevillä ja tutkimuksen miesvastaajilla. Myyntityö on luonteeltaan lähempänä palkkaneuvotteluja, sillä tässä työssä hintakeskustelu on selkäytimessä. Markkinoinnissa työskentelevät ovat asteen verran enemmän kollektiivisen sopimisen kannattajia, Myllyharju kuvailee.

Ne, jotka sopivat palkastaan henkilökohtaisella tasolla viime vuonna, menestyivät siinä lähtökohtaisesti hyvin. Aloilla, joilla ei ole työnantajaa sitovaa työehtosopimusta, palkat nousivat noin yhdeksän prosenttia.

Hovinmäki kannustaa MMA:n jäseniä ottamaan MMA:n palkkaneuvontaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Lakipalvelu auttaa sopimuksellisissa asioissa, ja se voi olla esimerkiksi avuksi silloin, kun uudesta bonuksesta neuvotteleminen tulee ajankohtaiseksi työnantajan kanssa.

– MMA:n jäsenet ovat kyselyyn vastanneiden joukossa tyytyväisimpiä palkkaansa. Tämä kielii siitä, että pitkään tekemämme työ palkkatason edistämiseksi tuottaa tulosta, Hovinmäki iloitsee.

Uppoudu tarkemmin alamme palkkatietoon

Tässä sinulle myynnin ja markkinoinnin palkkatutkimuksen uunituoreet tulokset näppärässä raportissa!

Jos olet jäsenemme, löydät palkkatutkimuksemme OmaMMA:sta.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.