Markkinoinnin ammattilaiset ansaitsevat kannustimensa

Miesvaltainen myynti palkitaan naisvaltaista markkinointityötä paremmin. MMA vaatii markkinoinnin ammattilaisten palkkarakenteeseen muutosta.

MMA:n julkaisema palkkatutkimus paljastaa muutostarpeen alan ammattilaisten palkkauksessa. 

Työnantajat palkitsevat myyjiä bonuksilla huomattavasti markkinoinnin työntekijöitä paremmin. Se osaltaan selittää myynnin ja markkinoinnin välistä palkkaeroa. 

Markkinoinnin rooli yritysten menestyksessä on keskeinen, muistuttaa MMA:n hallituksen puheenjohtaja Marko Hovinmäki

– Edelleen yllättävän iso osa markkinoinnin ammattilaisista tekee työtään ilman kannustimia. Ne olisivat myynnin tapaan hyvä keino motivoida markkinoijia entistäkin parempiin suorituksiin, Hovinmäki arvioi. 

Tutkimuksen vastauksissa ilmenee selkeästi, että sekä myyjät että markkinoijat haluavat palkkansa perustuvan ensisijaisesti henkilökohtaiseen suoriutumiseen. 

– Luen tutkimusta myös niin, että markkinoinnin potentiaalia ei ole osattu valjastaa yrityksissä täysimääräisesti. 

– Markkinoinnin osaajat tunnistavat asiakkaiden tarpeita ja markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Markkinointi tukee suoraan myyntiä. Tämän voimavaran valjastamisessa olisi vielä paljon petrattavaa yrityksissä, Hovinmäki arvioi. 

Hovinmäen mukaan myös markkinoinnin onnistumista on mahdollista mitata. 

Digitaalisessa markkinoinnissa kannustimet olisi mahdollista kytkeä sisällön vaikuttavuuteen: kuinka paljon se tavoittaa ja sitouttaa yleisöä, tuottaa klikkauksia ja sisällönjakoja. 

Lataa palkkatutkimuksen koko raportti itsellesi tästä ››

Uuden oppiminen palkan perusteeksi 

Myynnissä ja markkinoinnissa työtapojen muutos on jatkuvaa. Se vaatii myös alan ammattilaisilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä. 

Osaamisen päivittäminen ei kuitenkaan vaikuta kyselyn perusteella myynnin tai markkinoinnin ammattilaisten palkkaan riittävästi. 

Lähes 40 prosenttia tutkimuksen vastaajista katsoo, että kouluttautumisen pitäisi vaikuttaa palkkaan nykyistä enemmän. 

– Markkinointi on niin merkittävä yrityksen menestyksen tekijä, että työnantajien olisi hyvä huomioida myös ammattitaidon ylläpitämisen merkitys markkinoinnin ammattilaisten palkitsemisessa, Hovinmäki sanoo. 

Perinteisesti on ajateltu, että työvuosien määrä näkyy suoraan osaamisen tasossa ja perustelee palkan nousua työvuosien kertyessä. Tämä näkyy palkkatutkimuksen tuloksissa. Työvuodet vaikuttavat sekä myynnin että markkinoinnin palkkaukseen.  

Alalle pyrkivät nuoret saavat osaamistaan esiin usein harjoittelun kautta. Viime aikoina keskustelua on käyty työharjoittelun epäkohdista. Harjoittelijat saattavat tuottaa yritykselle merkittävää arvoa, joka ei vastaa harjoittelijalle maksettavaa korvausta. Myös tässä naisharjoittelijat ovat usein miehiä heikommassa asemassa. 

Sukupuoli vaikuttaa palkkaan 

MMA:n palkkatutkimuksessa näkyy miesten ja naisten välinen palkkaero ja kannustimien vaikutus palkan määrään. 

Tilastollisesti merkitsevä tulos perustuu regressioanalyysiin, jossa muut taustamuuttujat, kuten ikä, koulutustaso tai työpaikan sijainti ovat vakioitu. 

Tutkimus osoittaa, että alan palkkarakenteessa miesten ja naisten välisessä palkkauksessa on perusteettomia eroja. 

– Miehet saavat kaikkien vastaajien joukossa noin 1 000 euroa enemmän kuukausipalkkaa. Myynnin tehtävissä palkkaero on 900 euroa miesten hyväksi ja markkinoinnissa 800 euroa, MMA:n kehityspäällikkö Samuli Myllyharju kertoo. 

MMA pyrkii neuvonnassaan kannustamaan markkinoijia neuvottelemaan peruspalkan lisäksi kannustimista. Tutkimuksen mukaan kannustimet nostavat kuukausipalkkaa merkittävästi. 

– Kaikkien vastaajien joukossa kannustimet tuovat noin 1300 euroa paremman palkan verrattuna kiinteäpalkkaisiin työntekijöihin, Myllyharju kertoo. 

Tämän vuoden tutkimuksessa palkkakehitystä ei suoraan voi verrata aikaisempien vuosien tutkimukseen, sillä nyt tutkimukseen tuli runsaasti vastauksia erityisesti nuorilta naisilta, jotka työskentelevät pääasiassa markkinoinnin tehtävissä. 

Se näkyy myös tutkimustuloksissa. Markkinoinnin ammattilaisten palkkakehitys näyttääkin vastaajajoukon erilaisuuden myötä laskeneen edellisvuodesta. 

– Tätä sopii oikeasti ihmetellä. Kyse on täysin perusteettomasta palkkaerosta sukupuolten välillä, mikä näkyy sekä markkinoinnin että myynnin tehtävissä, Hovimäki puuskahtaa. 

Palkkatutkimus 2022 -kyselyyn vastasi 1978 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Tutkimuksen toteutti Aula Research

Haluatko syynätä alamme palkkoja tarkemmin?

Tutki tarkemmin myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten vuoden 2022 palkkoja lataamalla palkkatutkimuksemme koko raportti!

Jos olet jäsenemme, voit ladata raportin OmaMMA:sta.

    Jos sallit markkinoinnin, saat meiltä muutaman tuoreita myynti- ja markkinointiaiheita sisältävän sähköpostin vuoden aikana. 
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.