Palkkakehitys myynnin ja markkinoinnin aloilla näyttää valoisalta

Tuore Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tilaama palkkatutkimus 2021 kertoo myynnin ja markkinoinnin toimialojen palkkamediaanin nousseen 7,2 prosenttia vuoden takaisesta. Talouskehitys on ollut yleisesti hyvä, mikä heijastuu suoraan palkkoihin.

Vuonna 2021 myynti- ja markkinointitehtävien mediaanipalkka on 5 360 euroa kuukaudessa, kun edellisenä vuonna se oli 5 000 euroa.

Palkkamediaanissa ei oteta huomioon eri palkkaustavoista johtuvia eroja, kuten esimerkiksi erilaisten palkanlisien vaikutuksia.

Myös koronalla saattaa olla jonkin verran vaikutusta. Varsinkin myynnin palkoissa provisiot ja bonukset jäivät vuonna 2020 niukemmaksi ja nousivat jälleen vuonna 2021, mikä näkyy mediaanissa.

Tältä pohjalta Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen tulkitsee palkkatutkimusta niin, että mediaanipalkka ei tosiasiassa olisi noussut tutkimuksen mukaisesti 14 prosenttia vähittäiskaupassa tai yli 10 prosenttia palveluissa.

− Palkan lisillä on varmasti merkittävä vaikutus nousuun. Toisaalta, jos nousu perustuu siihen, että asiat menevät hyvin, silloin tulospalkkioon perustuva palkan nousu on tietysti hyvä asia, hän toteaa.

Alan palkkauksen kokonaiskehitys ilahduttaa joka tapauksessa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäkeä:

− Olen tyytyväinen palkkakehitykseen. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset pitävät yhteiskuntaa liikkeellä ja alojen arvostus nousee edelleen, kunhan sukupuolten välinen palkkakehitys vielä saadaan tasapainoisemmaksi, hän toteaa.

Naisten ja miesten välinen palkkaero on perusteeton  

Naisten ja miesten palkkaero on kaventunut vuodesta 2020 vuoteen 2021. Naisilla mediaanipalkka nousi 13,2 prosenttia ja miehillä vastaavasti 6,8 prosenttia. Silti mediaanipalkoissa on vielä selvä ero: naisilla 4 640 euroa ja miehillä 5 745 euroa.

Vaikka parannusta on näkyvissä, Hovinmäen mukaan palkkakuilu on edelleen selkeä ja perusteeton. Hän kuitenkin näkee, että alaa arvostetaan, koska sekä naisilla että miehillä on samat mahdollisuudet menestyä.

− Naisten osuus aloillamme lisääntyy, ja joukossa on paljon huipputason naisosaajia. Myynnin- ja markkinoinnin aloilla ei voi olla sisäänleivottua epätasa-arvoa, Hovinmäki vaatii.

Tilannetta on pohdittu monelta kannalta. Yhtenä syynä palkkaeroihin on ehdotettu, että naiset eivät pyydä palkkaa yhtä paljon kuin miehet. Hovinmäki rohkaiseekin naisia käymään palkkakeskusteluja ja pyytämään tehdystä työstä samaa palkkaa kuin miehet.

Sekä Sorjonen että Hovinmäki näkevät lisäksi yhtenä syynä palkkaeroon miesten suuremman osuuden myyntitehtävissä, jossa tulospalkkion osuus on suuri. Myyntipainotteisissa tehtävissä miehiä on 76 prosenttia ja naisia 24 prosenttia. Myynnin palkoista jopa 77 prosenttia muodostuu kiinteän palkan, bonuksen, provision ja muiden palkan lisien erilaisista yhdistelmistä. Vain 23 prosenttia on puhtaasti kiinteäpalkkaisia. Vastaavasti markkinointipainotteisissa tehtävissä naisten osuus on 79 prosenttia, ja 64 prosentilla on kiinteä palkka.

− Toisin sanoen naisten matalampia palkkoja selittää se, että suuri osa myynnin ja markkinoinnin alalla työskentelevistä naisista saa kiinteää palkkaa ilman mahdollisuutta tulospalkkioon, mikä hyvinä aikoina saattaisi nostaa palkkaa ja toisi variaatiota vuosiansioon, Sorjonen analysoi.

Myynnin alalla hyviin ansiohin on mahdollista päästä jo uran alkutaipaleella

Myynti- ja markkinointialan ammattilaisilla toisen asteen tutkinnon suorittaneilla mediaanipalkka oli 5 329 euroa ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla 5 247 euroa. Ylimmällä korkeakoulututkinnolla saavutettiin 5 700 euron mediaani.

Koulutustasoissa näkyvän eron palkkasummissa selittää jälleen kerran myyntitehtävien erilaiset palkanlisät. Myös työuran pituudella näyttäisi olevan merkitystä palkkakehitykseen erityisesti myyntipainotteisissa tehtävissä.

− Myynnin puolella on useammin alemman tutkinnon suorittaneita, enemmän iäkkäämpiä ja miehiä. Heillä on usein kuitenkin pitkä työura alla sekä bonus- ja tulospalkkaus, jolloin palkan taso on siksi korkea, Sorjonen selventää.

Myyntialalla 16–20 vuotta työskennelleiden mediaani on 5 952 euroa ja yli 20 vuotta alalla olleilla 5 915 euroa, kun markkinointipainotteisissa tehtävissä mediaanit ovat vastaavasti 4 800 euroa ja 5 360 euroa.

− Myyntialalla on lisäksi mahdollisuus päästä hyville ansioille jo uran alkuvaiheessa, vaikka kokemusta ei alalta olisi, Hovinmäki lisää.

Palkkatutkimuksenkin mukaan näin on. Vähemmän kuin kuusi vuotta myyntialalla olleiden mediaani on 4 320 euroa. Markkinoinnin puolella luku on 3 144 euroa.

Alakohtainen mediaanipalkan nousu tuo esiin monta muuttujaa, joista yksi on jo mainittukin eli pandemian vaikutus eri aloilla. Hovinmäki näkee erot pääosin kuitenkin normaalina yhteiskunnan toimintoihin liittyvinä:

− Esimerkiksi teknologiateollisuudessa, jossa mediaani nousi  jopa 16,4 prosenttia, vienti vetää ja siksi päästään hyviin myyntituloksiin, jolloin tulospalkkiot nousevat.

Työpaikalla pehmeät arvot koetaan tärkeiksi

Työntekijöistä on pidettävä huolta, ja heille halutaan tarjota työtaakan vastapainona hyvinvointia. Työsuhde-eduista liikunta- ja kulttuurietu onkin toiseksi suosituin kannustin puhelinedun jälkeen. Ateriaetu näyttää jääneen hiukan jälkeen, mutta se on Hovinmäen mukaan nousemassa uudestaan.

Yhteenvetona Hovinmäen mukaan myynti- ja markkinointialoille hakeudutaan, koska töissä viihdytään ja valinnanvaraa toteuttaa omaa osaamistaan löytyy.

Hyödynnä palkkatutkimuksemme tuloksia omissa palkkaneuvotteluissasi

Paljonko sinun kannattaisi pyytää palkkaa? Jäsenenämme voit koska tahansa pyytää asiantuntijoiltamme henkilökohtaista palkkaneuvontaa, josta saat konkreettista apua palkkaneuvotteluihin. Lisäksi voit tutkailla Oma MMA:ssa palkkalaskuriamme eli Palkkatutkaamme, josta löydät alamme palkat muun muassa kokemusvuosien, tehtävän, toimialan ja alueen mukaan.

Haluatko syynätä alamme palkkoja tarkemmin?

Tutki tarkemmin myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten vuoden 2021 palkkoja lataamalla palkkatutkimuksemme koko raportti! Jos olet jäsenemme, pääset raporttiin käsiksi Oma MMA:ssa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.