Palkkapuhetta

Miten palkasta kannattaa sopia? Selkeästi ja kirjallisesti! Siinä minun neuvoni kaikessa yksinkertaisuudessaan.

Jotta tämä kirjoitus ei olisi vain kolmen sanan mittainen, olen koonnut tähän alle muutamia tärkeitä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon, kun sovit palkasta esimerkiksi uutta työsopimusta tehdessäsi.

1. Sovi kirjallisesti

Tee aina kirjallinen sopimus ja sovi kaikki palkkaan liittyvät asiat tarkasti. Vaikka luottaisitkin sopijakumppaniin niin paljon, että uskot suullisen sopimisen olevan riittävää, kannattaa muistaa, että myös työnantajan edustajat voivat vaihtua. Uusi toimitusjohtaja ei enää tiedäkään, mitä olet aiemman kanssa sopinut. Silloin asioista voi syntyä epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä.

2. Vähimmäispalkka ja työehtosopimukset

Laki ei määrittele vähimmäispalkkaa, vaan toteaa ainoastaan, että työntekijä on oikeutettu kohtuulliseen palkkaan. Tämä ei tietenkään paljoa kerro eikä paljoon oikeuta. Sen sijaan työehtosopimuksissa on yleensä sovittu euromääräisistä vähimmäispalkoista ja osassa myös muun muassa palvelusvuosilisistä ja muista palkanlisistä. Tästä syystä kannattaakin selvittää, sovelletaanko työsuhteessasi jotakin työehtosopimusta. Kaikilla aloilla sellaista ei sovelleta.

Vaikka työsuhteessasi ei sovellettaisikaan mitään työehtosopimusta, voidaan työsopimuksessa sopia, että siinä noudatetaan jotain tiettyä työehtosopimusta. Vähintäänkin sopimuksessa kannattaa olla, että työntekijän palkkaa korotetaan vuosittain vähintään jonkun tietyn työehtosopimuksen mukaisilla yleiskorotuksilla. Näin sopimalla varmistat, että palkkasi nousee ”yleisen tason” mukaisesti.

3. Luontoisedut

Kirjaa sopimukseen myös luontoisedut, jos sellaisia sinulle tarjotaan. Luontoisetuja voivat olla esimerkiksi asuntoetu, ravintoetu, puhelinetu, vapaa autoetu tai auton käyttöetu.

Tarkista, ehdotetaanko sinulle tarjottavassa sopimuksessa luontoisetuja rahapalkan päälle vai kokonaispalkkaa. Kokonaispalkalla tarkoitetaan palkkaustapaa, jossa rahapalkka ja luontoisedut yhdessä muodostavat palkan. On eri asia, onko sinulla 3 000 euron rahapalkka, jonka lisäksi sinä olet oikeutettu puhelinetuun (20 euroa) ja autoetuun (esimerkiksi 580 euroa) kuin että 3 000 euron palkka sisältää edellä mainitut luontoisedut.

3. Provisiopalkkaus

Provisiopalkkauksesta sovittaessa on ensiarvoisen tärkeää, että sovit provision laskentatavasta mahdollisimman selvästi. Riittävää ei ole, että olet keskustellut asiasta työnantajasi kanssa. Asia on kirjattava työsopimukseen niin yksiselitteiseen muotoon, että ulkopuolinenkin tulkitsija ymmärtää, mitä olette itse asiassa sopineet.

Mikäli sovit provisiosta, joka maksetaan myyntikatteesta, sopimukseen on kirjattava selkeästi, miten kate lasketaan. Esimerkkilaskelma on hyvä tapa havainnollistaa asia.

Hälytyskellojen tulisi soida, jos et useammallakaan lukemisella ymmärrä sopimuksen palkkaehtoa!

Vältä niin sanottua bruttoprovisiota. Sen tavallisimmassa muodossa provisiosta vähennetään ensin myyjälle maksettavat kilometrikorvaukset ja päivärahat, ja provisiona maksetaan erotus. En suosittele tätä palkkausmallia, koska siinä verotettava palkkatulo pienenee. Tällöin myös esimerkiksi sairauspäiväraha, työttömyyspäiväraha ja eläke jäävät alhaisemmiksi.

Usein työnantaja haluaa kirjata sopimukseen, että hänellä on oikeus joko koska tahansa tai esimerkiksi kerran vuodessa muuttaa provisiojärjestelmää. Tällaiseen muuttamisoikeuteen ei kannata suostua tai ainakin sinun kannattaa pyrkiä sopimaan provision vähimmäistasosta, mikäli provisio muodostaa osan säännönmukaista palkkaa. Niin sanottujen vuosibonusten osalta tällainen muutosehto on ymmärrettävämpi.

Kysy MMA:n lakipalvelusta neuvoa

Muista, että MMA:n jäsenenä voit aina tarkistuttaa työsopimuksesi ja sen palkkaehdot lakipalvelussamme. Näin saat vastinetta jäsenmaksullesi ja voit välttää monta sudenkuoppaa tai potentiaalista riitatilannetta.