Hyvä tulos näkyy myyjän ansioissa – markkinoija ei bonuksilla juhli

MMA:n tuore katsaus myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten palkkoihin osoitti selkeän muutostarpeen markkinoinnissa työskentelevien palkkarakenteeseen. Työnantajat palkitsevat hyvästä tuloksesta herkemmin myyjiä kuin markkinoijia. Edelleen naisten palkat alalla ovat systemaattisesti pienempiä kuin miehillä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n palkkatutkimukseen vastanneiden mediaanipalkka vuonna 2022 oli myynnissä 5 680 euroa ja markkinoinnissa 3 884 euroa.

− Tehtävän myyntipainotteisuus selittää yksin noin 500 euroa korkeamman kuukausipalkan markkinointipainotteisiin tehtäviin nähden, kun palkkaan vaikuttavat muut tekijät on vakioitu.  Myyjät ovat myös kasvattaneet palkkapussinsa kokoa markkinoijia ripeämmin parin viime vuoden aikana, kertoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

− Tutkimukseemme osallistui nyt viime vuotta enemmän naisia. Vastaajajoukossa naiset olivat useimmiten nuorempia kuin miehet. Heidän työtehtävänsä olivat myös markkinointipainotteisempia, jatkaa Hovinmäki.

Lataa palkkatutkimuksen koko raportti itsellesi tästä ››

Naisten palkka on perusteetta alhaisempi

Myynnin ja markkinoinnin tehtävissä työskentelevien palkkaan vaikuttaa selkeästi sukupuoli. Kun tutkimuksen muuttujat vakioitiin, vahvistui, että miessukupuoli nostaa kuukausiansioita noin 1 000 euroa.

− Sukupuolten palkkaero näkyi selkeästi riippumatta siitä, työskentelikö vastaaja myynnin vai markkinoinnin tehtävissä, mikä on merkillepantavaa. Markkinointihan on vahvasti naisvoittoinen ala, huomauttaa Hovinmäki.

Markkinointipainotteisissa tehtävissä miesten bruttokuukausiansion mediaani oli 4 640 euroa, kun taas naisilla se oli lähes tuhat euroa pienempi (3 749 €). Vastaavasti myyntipainotteisissa tehtävissä työskentelevillä miehillä mediaani oli 5 840 euroa ja naisilla 5 000 euroa. Jos tehtävät painottuivat sekä myyntiin että markkinointiin, mediaani oli miehillä 6 080 euroa ja naisilla 4 640 euroa.

Pelkkä kiinteä palkka on laiha kiitos hyvälle tekijälle

Tuloksesta kiinnostuneen työnantajan kannattaa luoda taloudellisia kannustimia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille. Palkan perusteita olisi syytä tarkastella uudelleen. Lähes kaikkien (94 %) tutkimukseen vastanneiden mielestä palkan muodostumiseen pitäisi vaikuttaa etenkin henkilökohtainen suoriutuminen.

Palkan koostumus vaikuttaa merkittävästi myös ansiotasoon. Kannustimet (bonus tai provisio) nostivat vastaajien bruttokuukausiansioita reilusti yli 1 000 euroa verrattuna pelkkää kiinteää palkkaa saaviin. Myynnin tehtävissä bonusten mediaani oli noin 400 euroa korkeampi (800 €) verrattuna markkinoinnin tehtäviin (378 €).

− Jos markkinoinnin ammattilainen jää palkitsemisjärjestelmien ulkopuolelle, on se laiha kiitos hyvälle tekijälle. Tänä päivänä tuloksen tekeminen ilman markkinoinnin ja myynnin vahvaa yhteistyötä on mahdotonta. Molempia on syytä kannustaa, korostaa Hovinmäki.

Tutkimukseen vastanneista markkinoinnin ammattilaisista valtaosalla (69 %) oli pelkkä kiinteä palkka, ja noin kolmasosalle (31 %) maksettiin kiinteän palkan lisäksi bonus. Myyjistä vain 24 prosentilla oli kiinteä palkka. Tyypillisimmin myyjien palkka koostui erilaisista kiinteän palkan, bonuksen ja provisiopalkkauksen yhdistelmistä.

Lisätietoa

Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

MMA:n palkkatutkimuksen toteutti Aula Research Oy sähköisellä kyselyllä 10.1.−25.1.2023. Siihen vastasi yhteensä 1 978 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, joista 1 704 työskenteli koko vuoden 2022 täyspäiväisesti toisen palveluksessa. Palkkatutkimuksella tutkittiin bruttoansioita sisältäen kannustimet ja edut. Vastaajista 67 prosenttia tavoitettiin MMA:n jäsenrekisterin kautta. Tutkimukseen osallistui myös MarkkinointiKollektiivin ja Marketing Finlandin jäseniä. Jokaisesta vastauksesta lahjoitettiin euro Mielenterveyden keskusliitolle.

Hyödynnä tutkimuksemme tuloksia omissa palkkaneuvotteluissasi

Paljonko sinun kannattaisi pyytää palkkaa? Jäsenenämme voit koska tahansa pyytää asiantuntijoiltamme henkilökohtaista palkkaneuvontaa, josta saat konkreettista apua palkkaneuvotteluihin. Lisäksi voit tutkailla Oma MMA:ssa palkkalaskuriamme eli Palkkatutkaamme, josta löydät alamme palkat muun muassa kokemusvuosien, tehtävän, toimialan ja alueen mukaan.

Haluatko syynätä alamme palkkoja tarkemmin?

Tutki tarkemmin myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten vuoden 2022 palkkoja lataamalla palkkatutkimuksemme koko raportti!

Jos olet jäsenemme, voit ladata raportin OmaMMA:sta.

    Jos sallit markkinoinnin, saat meiltä muutaman tuoreita myynti- ja markkinointiaiheita sisältävän sähköpostin vuoden aikana. 
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.