MMA ei osallistu poliittisiin työtaistelutoimiin

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ilmaisee vahvan huolensa hallituksen suunnittelemista muutoksista työelämän lainsäädäntöön. MMA työskentelee yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että muutokset ovat tasapainoisia ja oikeudenmukaisia kaikille osapuolille. Poliittisiin työtaisteluihin ja ulosmarsseihin MMA ei osallistu.

Hallituksen kaavailemat työelämämuutokset heikentäisivät merkittävästi työtekijöiden asemaa työelämässä. Ne iskisivät kovaa myös myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiin.

– Olemme yhtä mieltä Suomen hallituksen kanssa siitä, että viennin edistäminen ja työllisyyden nosto ovat yhteiskunnallemme erittäin tärkeitä tavoitteita. Vientiä tulee kuitenkin edistää ilman pykäliä, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa tai vaikeuttavat matalapalkka-aloilla työskentelevien tulokehitystä pysyvästi, korostaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

MMA ei ole osallistumassa Akavan helmikuussa järjestämään ulosmarssiin. Päätös sai laajaa kannatusta MMA:n hallituksessa, paikallisyhdistysten puheenjohtajistossa ja valtuustossa, joka koostuu jäsenistön päätösvaltaisista edustajista. MMA tukee Akavan ajamia muutosratkaisuehdotuksia hallituksen suunnitelmiin.

– Me MMA:ssa haluamme, että maan hallitus käsittelee Akavan tuomat ratkaisuehdotukset asiakohtaisesti ja kuuntelee työmarkkinoiden eri osapuolia ennen lopullisten päätösten tekemistä. Näemme neuvottelut avoimina ja tehokkaina välineinä vaikuttaa päätöksentekoon, kun pyritään saavuttamaan oikeudenmukaiset ja kestävät ratkaisut, Hovinmäki sanoo.

MMA:n jäsenistä noin puolet on sellaisia työntekijöitä, joiden työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Myynnin ja markkinoinnin alalla ei myöskään ole omaa TESiä, vaan alan erityispiirre on paikallinen sopiminen sekä yksilölliset työsopimukset.

– Tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää mahdollisuus paikalliseen sopimiseen, jotta alalla voidaan vastata paremmin työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin, Hovinmäki huomauttaa.

MMA korostaa, että joustavat ratkaisut ja yksilölliset neuvottelut ovat olennaisia alan monimuotoisuuden huomioimiseksi.         

MMA ohjeistaa jäseniään pysymään omissa töissään, jos työpaikalla järjestetään mielenilmauksia työajalla muiden liittojen toimesta. Koska MMA on tehnyt päätöksen ettei osallistu mielenilmaukseen, ei työoikeudellista turvaa osallistumiselle välttämättä ole. 

Lisätietoa:

Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Akavan tiedote ulosmarssista 22.1.2024: Työmarkkinakonfliktissa ratkaisun avaimet ovat maan hallituksella

MMA:n tiedote 16.10.2023: Työelämän lainsäädäntömuutokset epäoikeudenmukaisia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille »