Osaamisen asialla

Ihmisten osaamisen kehittäminen kuuluu MMA:n markkinoinnin lähettiläs Santtu Kottilan mukaan yksilön ja yhteiskunnan lisäksi myös yrityksille. Opiskelu työajalla vie resursseja, mutta antaa enemmän.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreessa Myynti & Markkinointi -barometrissa käy ilmi, että alojen yrityksissä ei panosteta riittävästi työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Barometrin mukaan 38 prosenttia yrityksistä panostaa paljon myyntiosaamisen kehittämiseen. Markkinointiosaamisen kehittämiseen panostaa paljon vain 18 prosenttia yrityksistä.

Osaamisen kehittäminen vie resursseja, joten sitä on helppo lykätä. Jos yritys kuitenkin siirtää sitä jatkuvasti tulevaisuuteen, voi pian olla liian myöhäistä, uskoo Santtu Kottila, yksi Leadoo Marketing Technologiesin perustajista.

− Jos yritys ei tee omaa rooliaan, hyvät työntekijät lähtevät. He näkevät joka tapauksessa vaivaa itsensä kehittämiseen. Jos he kokevat, että työnantaja ei sitoudu heihin, heillä on matala kynnys ja mahdollisuuksia lähteä, Kottila sanoo.

− Silloin yritykseen jäävät ne työntekijät, jotka eivät kehitä itseään. Osaaminen, joka pysyy samana, tosiasiassa heikkenee.

Kottilan mukaan vastuu ihmisten osaamisen kehittämisestä ja ylläpitämisestä jakautuu kolmelle taholle: yksilölle, yritykselle ja yhteiskunnalle.

− Jos joku laistaa velvollisuudesta, se heikentää heti yksilön mahdollisuuksia pysyä työelämässä kilpailukykyisenä – sekä tietysti myös yrityksen ja yhteiskunnan kilpailuetua.

Koulutusta tarpeeseen

Markkinoinnin automaatiotyökaluja tarjoavalla Leadoolla on käynnistetty tänä vuonna viiden kuukauden mittainen koulutusohjelma. Se on räätälöity Customer Success -tiimille, ja tarve tuli tiimin jäseniltä itseltään.

Tiimin tehtävänä on esimerkiksi pitää yllä asiakastyytyväisyyttä ja löytää mahdollisuuksia lisämyynnille. Koulutusohjelma on jaettu osaamisalueisiin vastaamaan kunkin työntekijän tarpeisiin. Joka viikolle on oma koulutuskokonaisuutensa.

− Aina kun henkilö suorittaa tietyn kokonaisuuden, hän saa Leadoo-sertifikaatin. Se on työntekijälle kouriintuntuva osoitus itsensä kehittämisestä, millä on arvoa myös Leadoon jälkeisellä uralla, Kottila sanoo.

Koulutusohjelmassa on käytössä erilaisia oppimismetodeja. Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi tiimiläisillä on viikoittaisia pienryhmätapaamisia, joissa opitut asiat tuodaan keskustellen Leadoon kontekstiin. Niissä on hyödynnetty esimerkiksi näyttelemistä ja erilaisten asiakastilanteiden harjoittelua.

Panostus kannattaa

Koulutusohjelmaan osallistuu noin 30 henkilöä. Jokainen saa käyttää itseopiskeluun tunnin viikossa. Toinen tunti kuluu pienryhmätapaamiseen.

− Se voi kuulostaa paljolta mutta on alle viisi prosenttia työajasta. Käytännön oppimista tapahtuu myös päivittäisessä työssä, joten kokonaismäärä osaamisen kehittämiseen on 4–5 tunnin hujakoilla viikossa, Kottila sanoo.

Kottilalla itsellään kuluu koulutusohjelmaan 2–3 työpäivää viikoittain, sillä hän esimerkiksi vetää kaikki pienryhmätapaamiset ja valmistelee koulutusmateriaaleja. Osaamisen kehittäminen on hänelle intohimoteema. Samalle intohimolle rakentuivat myös MyyntiKollektiivi ja MarkkinointiKollektiivi, joita hän on ollut perustamassa.

Leadoolla on määritelty tavoitteet, joita koulutusohjelmalla halutaan saavuttaa. Mittarit on otettu yhtiön liiketoiminnan ytimestä. Kottilan mukaan opittuja asioita näkyy jo käytännön työssä.

− Ei ihmisten kouluttaminen ole välttämättä välittömän ROI:n hommaa kuten jotkut muut asiat. Yrityksen pitää koko ajan miettiä, mitä tehdään lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn parantamiseksi ja mitä keskipitkän tai pitkän aikavälin. Ihmisten kouluttaminen vaikuttaa pitkän linjan tunnuslukujen trendiin, mutta muutoksia mekin näemme jo nyt, vaikka koulutusohjelma on vielä kesken, Kottila sanoo.

− Hyöty, joka saattaa unohtua, on buusti motivaatioon ja sitoutumiseen. Se näkyy saman tien.

Kuva: Pasi Salminen