Huippumyyjäksi ei synnytä vaan kehitytään

B2B-myyntityö on taitolaji. Yksi tärkeimmistä yrityksen menestykseen vaikuttavista tekijöistä on tutkimusten mukaan myyntiosaaminen.

Fokus myyntiosaamisen kasvattamiseen on yksi tekijä, joka erottaa nopeasti kasvavat ja menestyksekkäät yritykset muista (McKinsey 2016). Haaga-Helia kouluttaa vuosittain kymmeniä B2B-myynnin ammattilaisia vaativaan myyntityöhön.

Omaa myyntiosaamista voi hioa opintojen avulla

Yritysmyynnin taitoja voi jokainen kehittää. Myyjäksi ei tarvitse syntyä – myyntiä voi opiskella ja opetella. Haaga-Heliassa on ollut myyntityön koulutuslinja pisimpään Suomessa, ja Haaga-Heliasta on valmistunut jo satoja myynnin ammattilaisia. Haaga-Helian myyntityön koulutuksen fokuksessa on vaativa myyntityö kansainvälisessä ja digitaalisessa ympäristössä. Yksi koulutuksen vahvuuksista on vahva työelämälähtöisyys. Myyntiä oppii tekemällä, minkä vuoksi teorioita laitetaan ahkerasti käytäntöön myynnin eri opintojaksoilla. Yritysyhteistyön kautta opiskelijat saavat kosketuksen myyntityön käytäntöihin ja arkeen.

Hyvä esimerkki toimivasta yritysyhteistyöstä on 21 päivää yritysmyynnissä -opintojakso, joka avaa opiskelijoille oivallisen tilaisuuden oman B2B-myynnin osaamisen kehittämiseen käytännössä. Tällä opintojaksolla opiskelijat pääsevät mentoroitavaksi B2B-myynnin asiantuntijaorganisaatioihin. Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua laajasti erilaisiin myynnin rooleihin ja tukea heidän urakehitystään. Opintojakson avulla opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus kartoittaa itselle kiinnostavimpia myynnin rooleja, joissa opiskelijan omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet kohtaavat.

Teoriasta käytäntöön

Tämän kevään 21-päivää yritysmyynnissä -opintojakso toteutuksella oli mukana 18 opiskelijaa ja 13 yritystä, jotka edustavat useita eri toimialoja. Opiskelijat kokivat opintojakson vaativaksi, mutta palkitsevaksi.

”Aluksi idea yritysmyyntiharjoittelusta jännitti minua, mutta jo ensimmäiset päivät harjoittelussa osoitti nuo jännityksen tunteet turhiksi. Koulussa meille opetetut teoriat myyntityöstä antoivat hyvän pohjan lähteä harjoitteluun, jonka aikana pääsin tutustumaan siihen, mitä yritysmyynnin ammattilaisen työ oikeasti pitää sisällään. Vaikka minulla ei ollut aikaisempaa työkokemusta myyntityöstä, koin oloni silti itsevarmaksi juuri hyvän opetuksen ja perehdytyksen ansiosta. Suuri kiitos opettajien lisäksi menee K-Auton yritysmyyntitiimille, joka otti minut lämmöllä osaksi tiimiä, ja joilta olen saanut hyvin tärkeitä oppeja yritysmyynnistä.”

Keskon K-Autosta paikan saanut opiskelija Eetu Nousiainen

K-Autossa yhteistyöhön ollaan myös oltu tyytyväisiä.

”Työharjoitteluissamme pyrimme antamaan opiskelijalle mahdollisimman monipuolisen kuvan myyntityöstä autoalalla, joten harjoitteluun sisältyy yritysmyyntitiimin tehtävien lisäksi myös parin viikon tutustuminen autoliikkeidemme arkeen. K-Auto on nyt kolmatta kertaa mukana tässä harjoittelussa ja on ollut ilo huomata miten rohkealla asenteella opiskelijat tarttuvat kaikkiin työtehtäviinsä.”

K-Auton yritysmyyntipäällikkö Mika Aalto

Mukana olevat yritykset pääsevät opintojakson puitteissa tutustumaan tuleviin myynnin huippuammattilaisiin ja rakentamaan omaa työnantajakuvaansa heidän keskuudessaan. Opiskelijat tuovat myös uusia näkökulmia mukanaan yritykseen sekä osaltaan tukevat yritysten B2B-myyntityön arkea. Tämän on todennut myös Clear Channel, joka on K-Auton tapaan ollut jo useamman kerran mukana yhteystyössä.

”Yhteistyö Haaga-Helian myynnin koulutusohjelman kanssa on sujunut aina mutkattomasti, jossa olemme olleet mukana useamman vuoden ajan. Olen itse saanut Haaga-Helian myynnin koulutusohjelmalta hyvän pohjan myyntityöhön ja myös urani myynnin parissa ja Clear Channelillä avautui myyntiharjoittelun ansiosta. Olen päässyt nyt myös ohjaamaan uusia harjoittelijoita ja antamaan heille vinkkejä ja oppeja myyntityöhön. Yhteistyö myös Clear Channelin näkökulmasta on toimivaa. Saamme opiskelijoilta uusia näkökulmia työhömme sekä ihan konkreettista apua myynnin onnistumisellemme”,

Clear Channel Suomen Account Manager Saija Äikiä

Kiinnostuitko? Lähde mukaan yhteistyöhön! Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran jälleen syksyllä 2022. Ota yhteyttä blogin kirjoittajiin, Anu Niemiseen (anu.nieminen@haaga-helia.fi) tai Pirjo Puroveteen (pirjo.purovesi@haaga-helia.fi).

Lähteet

Mahdavian M., Hatami H., Valdivieso M., & Yee L. 2016. The sales secrets of high-growth companies. McKinsey.