Työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus myös vapaa-ajalla

Työsopimuslain mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan kohtuullisesti vaatia. Kaikki eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että tämä lojaliteettivelvollisuus voi rajoittaa työntekijän sananvapautta myös vapaa-ajalla.

Someprofiilissasi saattaa esimerkiksi näkyä työnantajan tiedot. Jos esität vapaa-ajallasi henkilökohtaisen mielipiteen, se saatetaan tulkita myös työnantajan näkemykseksi. Toki työntekijä on mahdollista yhdistää työnantajaansa muullakin tavalla.

Somessa seuraajinasi voi olla esimerkiksi työtovereita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Työntekijänä sinun tulisikin käyttää harkintaa niin työssä kuin vapaa-ajallasikin siten, ettei toiminnallasi olisi negatiivista vaikutusta työnantajaan, asiakaskokemukseen tai mahdollisuuteen tehdä työtäsi.

Omissa julkaisuissa kannattaa esimerkiksi huomioida, ettei työntekijä epäasiallisella mielipiteellään heikennä asiakkaiden luottamusta tai aiheuta mielipahaa.

Julkaisemista kannattaa harkita huolella

On aina hyvä pohtia, voiko jokin julkaisu aiheuttaa haittaa työnantajalle tai vaikeuttaako se oman työn hoitamista jatkossa. Huomiota on kiinnitettävä kuitenkin myös työntekijän tehtävään ja asemaan.

Esimerkiksi asiakkaiden kanssa työskentelevältä työntekijältä voidaan odottaa harkitumpaa käyttäytymistä. Lisäksi mitä korkeammassa ja vastuullisemmassa asemassa olet, sitä harkitummin sinun on toimittava niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Suhtautuminen on erityisen kriittistä esimerkiksi rasistisiin tai syrjiviksi tulkittaviin lausuntoihin, jotka ovat työnantajan arvojen ja mahdollisten ohjeiden vastaisia. Pahimmillaan lausunnot voivat vaarantaa työnantajan asiakassuhteita sekä aiheuttaa kolhun yrityksen imagoon ja maineeseen.

Myös mahdolliset työhön liittyvät epäkohdat on syytä käsitellä työnantajan kanssa työyhteisön sisäisesti. Mitä laajemmalle taholle arvostelu esitetään, sitä enemmän se voi vahingoittaa kritiikin kohdetta.

Epäasiallisilla kommenteilla työntekijä voi rikkoa työnantajan luottamuksen ja samalla myös työsuhteen lojaliteettivelvollisuuden. Tällöin arvioitavaksi saattaa tulla myös se, voiko työntekijä enää jatkaa tehtävässään.

Tämä kirjoitus on osa kolmiosaista blogisarjaamme, jonka aiheena on, mitä työntekijän on otettava huomioon somejulkaisuissaan. Sarjan muut osat löydät alta:

Blogin kirjoittaja Sanna Honkanen on työsuhdejuristi ja varatuomari. Sanna työskentelee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:ssa, jossa hän vastaa MMA:n jäsenten työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Sannalla on useiden vuosien kokemus erilaisista työ- ja edustussuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ja riita-asioiden hoitamisesta.

Maksutonta lakipalvelua MMA:n jäsenille

Kysyttävää työsopimuksesta? Erimielisyyksiä edustussopimuksessa? MMA:n jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa enemmän tai vähemmän kiperiin juridiikan kysymyksiisi. Työsuhdejuristimme tuntevat myynnin ja markkinoinnin alojen kiemurat paremmin kuin hyvin ja auttavat tarpeen tullen oikeudenkäyntiin asti.