Työntekijän sananvapaudella on rajoituksia

Ihan mitä tahansa ei kannata someen kirjoittaa. Lojaliteettivelvollisuus rajoittaa työntekijän sananvapautta. Menettelyä, joka voi heikentää omaa tai työnantajan imagoa vahingollisella tavalla, kannattaa välttää.

Somessa on hyvä myös muistaa, että työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa oikeudettomasti käyttää itse hyödykseen tai kertoa muille työnantajan liikesalaisuuksia. Työntekijän sananvapautta voi rajoittaa myös esimerkiksi salassapitosopimus tai työhön liittyvä vaitiolovelvollisuus. Laki kieltää työsuhteen aikana myös kilpailevan toiminnan ja sen valmistelun.

Henkilöihin kohdistuvaa kritiikkiäkin on hyvä pohtia, ennen kuin julkaiset mielipiteitä somessa. Julkinen arvostelu voi loukata arvostelun kohteena olevan kunniaa tai yksityisyyden suojaa rikoslaissa kielletyllä tavalla.

Työntekijän sananvapautta ei toki tule perusteettomasti rajoittaa, mutta asiallisilla ohjeilla on mahdollista selkeyttää toimintamalleja ja arvoja. Työnantaja voi tarvittaessa puuttua ohjeiden vastaiseen, virheelliseen tai epäasialliseen toimintaan esimerkiksi antamalla työntekijälle huomautuksen tai varoituksen.  

Työsopimuslain vastainen menettely voi toistuessaan tai vakavimmillaan johtaa työsuhteen päättämiseen tai jopa vahingonkorvausvastuuseen aiheutetusta vahingosta. Työsuhteen päättämisperusteen olemassaolo ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ja siinä huomioidaan olosuhteet kokonaisuudessaan. Samassa asemassa olevia työntekijöitä tulee kuitenkin kohdella tasapuolisesti myös ohjeiden ja sanktioiden osalta.

Valtaosa työntekijöistä toimii kuitenkin somessa todella fiksusti. Asiallisiin julkaisuihin onkin harvoin tarvetta puuttua. Aidosti positiivisista julkaisuista hyötyvät yleensä sekä työntekijä itse että työnantajakin. Ja selkeiden pelisääntöjen avulla voidaan varmistaa, että sometoiminta sujuu hyvin myös jatkossa.

Tämä kirjoitus on osa kolmiosaista blogisarjaamme, jonka aiheena on, mitä työntekijän on otettava huomioon somejulkaisuissaan. Sarjan muut osat löydät alta:

Blogin kirjoittaja Sanna Honkanen on työsuhdejuristi ja varatuomari. Sanna työskentelee Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:ssa, jossa hän vastaa MMA:n jäsenten työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Sannalla on useiden vuosien kokemus erilaisista työ- ja edustussuhteeseen liittyvistä kysymyksistä ja riita-asioiden hoitamisesta.

Maksutonta lakipalvelua MMA:n jäsenille

Kysyttävää työsopimuksesta? Erimielisyyksiä edustussopimuksessa? MMA:n jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa enemmän tai vähemmän kiperiin juridiikan kysymyksiisi. Työsuhdejuristimme tuntevat myynnin ja markkinoinnin alojen kiemurat paremmin kuin hyvin ja auttavat tarpeen tullen oikeudenkäyntiin asti.