Tekoälyn eettiset säännöt myyjille ja markkinoijille

Tekoäly tarjoaa huikeita mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. MMA suosittelee, että myyjät ja markkinoijat ottavat tekoälyn aktiiviseen käyttöön sekä noudattavat sen käytössä MMA:n eettisiä ohjeita.

Viime syksynä julkaistussa MMA:n Myynti & Markkinointi 2023 -barometrissa nousi esiin, että lähes puolet (48 %) myyjistä ja markkinoijista suhtautuu tekoälyn käyttöön myönteisesti. Tuloksissa nousi esiin myös eettisyys ja vastuullisuus, jotka korostuvat haasteina uuden teknologian käytössä. MMA on laatinut ohjeistuksen myyjille ja markkinoijille tekoälyn eettisestä käytöstä.

– Tällä ohjeistuksella pyrimme varmistamaan, että tekoälyn hyödyntäminen alojemme ammattilaisten työssä tapahtuu eettisesti ja vastuullisesti. Lisäksi se ohjaa meitä kohti entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää markkinointia ja myyntiä, joka rakentaa luottamusta sekä ylläpitää ammattietiikkaa, korostaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Tekoälyn tulee täydentää, ei korvata, asiantuntemusta ja luovuutta. Tekoälyn mahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, mikä vaatii valppautta ja sopeutumiskykyä.

Varmista, että tekoälyn luoma sisältö on selvästi erotettavissa ihmisen tuottamasta sisällöstä. Vaikka tekoäly on hyödyllinen apuväline, sen käytöstä tulisi ilmoittaa erityisesti silloin, kun sisältö voi vaikuttaa yleisön käsitykseen todellisuudesta. Vaikka tämä ei välttämättä ole tarpeellista jokaisessa tilanteessa – esimerkiksi lyhyissä copy- ja someteksteissä – avoimuus luo perustan luottamukselle.

Tekoälyn luoma sisältö on tarkistettava ja varmistettava ennen julkaisua. Huolehdi siitä, että faktat ovat oikeita ja johtopäätökset perustuvat luotettavaan tietoon. Tekoäly ei erota totuutta ja valhetta, joten varovaisuus on tarpeen disinformaation leviämisen estämiseksi.

Käsittele henkilö- ja asiakastietoja huolellisesti ja kunnioita yksityisyyttä. Varmista, että tekoälyn käyttö tapahtuu tietosuojalakien mukaisesti. Vältä antamasta tekoälyn käyttöön arkaluonteisia tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä tehtävän suorittamiseksi.

Muista, että tekoälyn generoima sisältö perustuu ihmisten luomaan dataan. Ota aktiivisesti huomioon, että tekoäly voi mahdollisesti tuottaa myös ihmisten ennakkoluuloihin perustavaa tietoa, eikä sen tuottamat materiaalit ole aina automaattisesti puolueettomia. Varmista, että tekoälyllä luotu sisältö on mahdollisimman objektiivista ja inklusiivista.

Kunnioita immateriaalioikeuksia ja varmista, että tekoälyllä luotu sisältö noudattaa tekijänoikeuslakeja.

Arvioi viestinnän soveltuvuutta ja kontekstia suhteessa kohdeyleisöön ja käytettäviin kanaviin. Varmista, että tekoälyn generoima sisältö on relevanttia ja sopivaa kullekin yleisölle.

Arvioi tekoälyn käytön vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vaikka automaatio voi parantaa tehokkuutta, varmista, että sen käyttö ei vaaranna eettisiä periaatteita.

Seuraa tekoälyn käyttöä jatkuvasti ja arvioi sen vaikutuksia. Ole valmis vastaanottamaan palautetta ja keskustelemaan eri sidosryhmien kanssa tekoälyn kehityksen mahdollisuuksista ja riskeistä. Tarvittaessa tee yhteistyötä tekoälyn kehittäjien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ymmärrä tekoälyn käytön tuoma vastuu ja panosta jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen. Kouluttaudu tekoälypohjaisten työkalujen ja kanavien käyttöön sekä niiden eettiseen käyttöön. Päivitä osaamistasi tarpeen mukaan.

Koulutuskalenterissamme on rutkasti tekoälykoulutuksia. Mikä parasta, valtaosa niistä on sinulle ilmaisia, jäsenemme! Tutustu koulutuskalenterin tarjontaan täällä »