Tule mukaan MMA-yhteisöön

Kuluneesta vuodesta ei ole haasteita puuttunut. Tiukka taloustilanne ja hallituksen suunnittelemat työelämän heikennykset huolestuttavat jäseniämme.

Meille on tärkeää, ettei kukaan myynnin ja markkinoinnin ammattilainen jää työelämänsä tilanteiden kanssa yksin. Jäseniemme tukena on nopeasti päivärahahakemukset hoitava ja erinomaisesti palveleva KOKO-työttömyyskassa, mutta kannustamme samalla kaikkia kasvattamaan kilpailukykyään laajalla koulutustarjonnallamme.

Ota rohkeasti yhteyttä

Syksyn mittaan osa jäsenistämme on kertonut joutuneensa neuvottelemaan itselleen uuden palkkamallin. Sekä palkka- että muissa työsopimusneuvotteluissa MMA:n työsuhdejuristit tarjoavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille räätälöityä palvelua. Tunnetusti sen tulokset ovat jäsenistöllemme hyödyllisiä ja monesti todella arvokkaita.

Korostan usein MMA:n yhteisöllisyyden merkitystä. Se on yllättävän vahvistava voima vaikkapa webinaareissa. Kun joukko ihmisiä esittää esimerkiksi työsopimuksista työsuhdejuristillemme erilaisia kysymyksiä, syntyy paljon uusia oivalluksia.

Olen huomannut, että monissa tapaamisissamme ihmiset kertovat toisilleen hyvin avoimesti kokemuksistaan. Kollegiaalisuus myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa on toki kilpailun sävyttämää, mutta se on myös yllättävän vahvaa kumppanuutta ja kannustusta. Nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitsemme entistä enemmän tätä yhteistä yhteisöllisyyttämme.

Luo omaa tulevaisuuttasi

Jatkuva oppiminen on työelämämme arkea. Osa jäsenistämme työskentelee yrityksissä, jossa oppiminen on suunniteltua. Osalle kouluttautuminen on omaehtoista. Suosituimpien MMA-koulutuksien lista kertoo selvästi sen, että jäsenemme tunnistavat, mitä taitoja he tarvitsevat muuttuvassa työelämässä.

Kansakunnan menestyksen kannalta myös julkisen aikuiskoulutuksen malli on tärkeä. Jos vaadimme kouluihimme oppimisen ryhtiliikettä, niin yhtä lailla tarvitsemme suomalaisille työntekijöille todelliset mahdollisuudet osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Tässä tilanteessa Petteri Orpon hallituksen aikomus lakkauttaa aikuiskoulutustuki on lannistava viesti. Tarvitsemme innostavia ja vaikuttavia tapoja oppia muuttuvassa työelämässä.

Oikeus vuorovaikutukseen

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ovat yritysten kasvun tekijöitä. Olemme tottuneet työskentelemään tavoitteellisesti.

Menestys luo innostusta ja vahvistaa motivaatiota. Mutta parempiakin voisimme olla. Myynti & Markkinointi 2023 –barometrimme mukaan työelämän muutoksessa kaivataan kipeästi parempaa johtamista.

Yhteispeli myynnissä ja markkinoinnissa on digitalisaation myötä tullut välttämättömäksi. Sen kehittämisessä avoin johtaminen on tie siilojen purkamiseen.

Muutoksessa epävarmuus on aina läsnä ja siksi kokeiluista kannattaa keskustella.  Ymmärtävä, vuorovaikutteinen ja osaamista kasvattava johtaminen on kaikkien etu. Hyvä johtaminen synnyttää aina parempaa itsensä johtamista ja parempia tuloksia.

Oikeus hyvään työhön

MMA on uuden ajan etujärjestö. Työmme ytimessä on se, että jäsenemme voisivat hyvin ja menestyisivät. Teemme yhteiskunnallista vaikutustyötä aktiivisesti Akavan rinnalla. MMA:n näkemyksen mukaan monet hallituksen kaavailemat työelämän lakiuudistukset eivät tue ammattilaistemme pyrkimyksiä tehdä työtään hyvin. Poliittisiin lakkoihin emme osallistu.

Oma tuleva vuoteni alkaa entistä vahvemmalla keskittymisellä MMA:n vaikutustyöhön sekä toimintamme kehittämiseen ja jäsentemme palvelemiseen. Osaamiseni ja ymmärrykseni kasvattamisessa jatkuva vuorovaikutus jäsentemme kanssa, kiinnostavat koulutuksemme, yhteiskunnallinen verkostoitumiseni ja MMA:n oma organisaatio ovat erityisen merkityksellisiä.

Toivotan kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää joulun aikaa ja tulevaa vuotta!

Pidetään Suomi liikkeellä.

Jäsenemme kasvattavat

Katso, mitä Marko sekä jäsenemme Anniina ja Jyrki tuumaavat MMA:n jäsenyydestä! 🌱