Vastuullisuus on matka, jolla olemme yhdessä

Mitä jos väitän, että vastuullisuudessa ei voi kilpailla? Kukaan ei lopulta voita, jos maapallo ei ole enää elinkelpoinen tai eriarvoisuus estää meitä ymmärtämästä toisiamme.

Kisaaminen etulyöntiasemasta voi olla yrityksille ja organisaatioille hyvä kirittäjä kohti kestävää toimintaa, mutta pohjimmiltaan olemme tässä sopassa kaikki yhdessä. On aika, että alamme nähdä vastuullisuuden yhteisenä voimavarana.

Vaikuttavat vastuullisuusteot eivät synny yksin

Jotta yrityksen vastuullisuusteot voivat olla vaikuttavia, yksi ensimmäisiä tehtäviä on kuunnella omien sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Mitä esimerkiksi asiakkaanne, henkilöstönne, paikallisyhteisönne tai kansalaisjärjestöt pitävät olennaisena juuri teidän vastuullisuustyössänne?

Koska vastuullisuuden kehittäminen ei ole yksittäisiä toimenpiteitä vaan jatkuva prosessi, vaatii se sitoutumista niin yrityksen sisällä kuin ympärillä. Nappasimme meillä Turvassa tästä kiinni ja kysyimme tärkeimmiltä sidosryhmiltämme, mitä he vastuullisuudeltamme odottavat. Saimme siitä selvät suuntaviivat painopisteillemme.

Vaikuttavat vastuullisuusteot vaativat resursseja ja osaamista, jotka moninkertaistuvat, kun voimat yhdistää muiden kanssa. Yhteistyö voi poikia uudenlaisia ratkaisuja, joilla voimme vastata entistä paremmin yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin. Keiden kumppaneiden kanssa teidän arvonne kohtaavat niin mainiosti, että vastuullisuusmatkalta löytyisi hyviä yhteisiä etappeja?

Kivijalan pitää olla kunnossa

Vastuullisuus ei saa jäädä pelkäksi markkinoinnin keinoksi, vaan sen on oltava osa yrityksen perustaa ja ulotuttava organisaation jokaiseen osa-alueeseen. Myös yhteistyö muiden kanssa vaatii luottamusta siihen, että kaikkien vastuullisuus rakentuu vankalle perustalle, joka luo pohjan niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun kehittämiselle.

Turvassa vastuullisuuden kivijalkaan kuuluvat vakavaraisuus, ekologinen kestävyys, huolenpito omistaja-asiakkaista, oikein toimimisen kulttuuri ja kotimaisuus. Mitä te olette tunnistaneet perustavanlaatuisiksi tekijöiksi, joita ilman vastuullisuustyönne ei olisi mahdollista?

Ammattiliiton jäsenen paras turva

Vastuullisuus on myös turvallisuutta. Yli miljoona suomalaista on jo Turvassa, ja niin ovat myös MMA:n jäsenet. MMA on vakuuttanut jäsenensä Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuuvakuutuksella.

Turvassa vakuutat elämäsi kaikki rakkaat asiat helposti ja yksinkertaisesti. Tarjoamme alan parasta palvelua (EPSI Rating 2022) ja erityisetuja ammattiliittojen jäsenille.

P.S. Tutustu tarkemmin Turvan vastuullisuustyöhön tuoreilla sivuillamme: turva.fi/vastuullisuus.